close
تبلیغات در اینترنت
پایه اول

مدیر کده

دانلود نمونه سوال و جزوه

ver 1
آدرس همیشگی سایت : www.modirkade.ir
دانلود کاربرگ نگاره 3 پایه اول ابتدایی

 

دانلودکاربرگ نگاره 3 پایه اول ابتدایی


دانلود کاربرگ نگاره 3

سایت مدیرکده امروز کاربرگ نگاره 3 کتاب بخوانیم و بنویسیم

( الگویابی + صدای هم آغاز برای نشانه "س" و زیبانویسی "ب" )

را برای استفاده ی شما عزیزان در سایت قرار داده است.

دانلود کاربرگ نگاره 2 پایه اول ابتدایی

 

دانلود کاربرگ نگاره 2 پایه اول ابتدایی


دانلود کاربرگ نگاره 2

سایت مدیرکده امروز کاربرگ نگاره 2 کتاب بخوانیم و بنویسیم

"پیدا کردن وسایل مدرسه در تصویر"

را برای استفاده ی شما عزیزان در سایت قرار داده است.

دانلود کاربرگ نگاره 1 پایه اول ابتدایی

 


دانلود کاربرگ نگاره 1 پایه اول ابتدایی

سایت مدیرکده امروز کاربرگ نگاره 1 کتاب بخوانیم و بنویسیم

" پیدا کردن صداهای هم آغاز برای نشانه ی د "

را برای استفاده ی شما عزیزان در سایت قرار داده است.