مدیر کده

دانلود نمونه سوال و جزوه

ver 1
آدرس همیشگی سایت : www.modirkade.ir

کامل ترین جزوه مدیریت مالی 2

سایت مدیرکده بر این شده است که کامل ترین جزوه از درس مدیریت مالی دو

که توسط استاد دری تدریس شده است را برای دانلود در سایت بارگزاری نماید ...

 تعریف مدیریت مالی:

مدیریت مالی مدیریت بر منابع و مصارف است.

هدف مدیریت مالی:

هدف مدیریت مالی افزایش ارزش شرکت است و از آنجایی که ارزش شرکت در

قیمت سهام متبلور می باشد می توان گفت

هدف مدیریت مالی افزایش ثروت سهامداران می باشد...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل 1 : برنامه ریزی (بودجه بندی مالی ) 

فصل 2 : سیاست سرمایه در گردش

فصل 3 : برنامه سود و تجزیه و تحلیل اهرم ها

فصل 4 :بودجه بندی سرمایه ای در شرایط  نامطمئن

فصل 5 : ارزش شرکت

فصل 6 : هزینه سرمایه


دانـلود با ليـنک مـسـتقيم
رمـز : www.ModirKade.ir
مــنـبــع : مديرکده