مدیر کده

دانلود نمونه سوال و جزوه

ver 1
آدرس همیشگی سایت : www.modirkade.ir

کامل ترین جزوه مبانی سازمان و مدیریت

 

 

 

جزوه مبانی سازمان و مدیریت که توسط دکتر قریشی نگاشته شده است 

یکی از دروس پایه کلیه رشته های مدیریت بوده و

هدف ان آشناسازی دانشجویان با انواع رفتارهای سازمانی و نحوه مدیریت آنها می باشد..

 

فصل اول : مدیریت سازمان : سابقه مدیریت _ تعریف سازمان_تعریف مدیریت_کارایی، اثربخشی و بهره وری

فصل دوم : مکاتب مدیریت : رهیافت سنتی_رهیافت منابع انسانی_رهیافت کمی_رهیافت های جدید در مدیریت و ...

فصل سوم : برنامه ریزی : تصمیم گیری و حل مساله_شرایط تصمیم گیری_برنامه ریزی و ..

فصل چهارم : سازماندهی : نمودار سازمانی_مفهوم صف،ستاد و کمیته و ...

فصل پنجم : بسیج امکانات و منابع : مدیریت منابع انسانی_مدیریت بازاریابی_مدیریت مالی_مدیریت پشتیبانی و ...

فصل ششم : هدایت و رهبری : رهبری_صفات و خصوصیات رهبری_رفتار رهبری و ...

فصل هفتم : کنترل : کنترل_مراحل اصلی فراگرد کنترل و ...دانـلود با ليـنک مـسـتقيم
رمـز : www.ModirKade.ir
مــنـبــع : مديرکده