مدیر کده

دانلود نمونه سوال و جزوه

ver 1
آدرس همیشگی سایت : www.modirkade.ir

اولین جلسه با اولیا دانش آموزان در مدرسه چه بگوییم؟

 

روز اول و جلسه اول سال تحصیلی برای معلمان و اولیا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

هرچندهم که معلم مشهور و توانایی باشید

و یا هرچند هم که اولیا دانش آموزان در سطح پایینی از سواد قرار داشته باشند...

 دانـلود با ليـنک مـسـتقيم
رمـز : www.ModirKade.ir
مــنـبــع : مديرکده