مدیر کده

دانلود نمونه سوال و جزوه

ver 1
آدرس همیشگی سایت : www.modirkade.ir

پاورپوینت برای تک تک درس های عربی هفتم

 

 

پاورپوینت برای تک تک درس های عربی هفتم

 

 

با دانلود پاورپوینت های 1 تا 15 درس عربی هفتم در خدمت شما هستیم .

 

 

پاورپوینت فصل اول کتاب علوم پایه هفتم :  علم وتجربه  

دانلود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پاورپوینت فصل دوم کتاب علوم پایه هفتم  :   اندازه گیری 

 دانلود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پاورپوینت فصل سوم کتاب علوم پایه هفتم  :  اتم ها الفبای مواد

 دانلود


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پاورپوینت فصل چهارم کتاب علوم پایه هفتم :  اتم ها مواد پیرامون ما

 دانلود


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


پاورپوینت فصل پنجم کتاب علوم پایه هفتم :  از معدن تا خانهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


پاورپوینت فصل ششم کتاب علوم پایه هفتم : سفرآب روی زمین

 دانلود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پاورپوینت فصل هفتم کتاب علوم پایه هفتم  :  سفرآب درون زمین

دانلود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پاورپوینت فصل هشتم کتاب علوم پایه هفتم :  انرژی وتبدیل آن

       دانلود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


رمـز : www.ModirKade.ir
مــنـبــع : مديرکده