مدیر کده

دانلود نمونه سوال و جزوه

ver 1
آدرس همیشگی سایت : www.modirkade.ir

سري اول داستانهاي آموزنده شامل:

 

 

 

1- آن كه شنيد و آن كه نشنيد 2- قدرت کلمات 3- هيچوقت زود قضاوت نکن 4- تغيير نگرش 5- قضاوت علي 6- هميشه راهکار ساده تري نيز هست! 7- آزمون دامادها 8- تصميم درست در موقعيت ها 9- ثروت کوروش 10- پاره آجر

 

سري دوم داستانهاي آموزنده شامل:

11- طرح هدف مند منصور خليفه دوم عباس 12- لنگه کفش 13- ايمان  14- سکه 15- ديوار 16- خانه 17- سنگتراش 18- شمع فرشته 19- پول 20- انعکاس زندگي

 

سري سوم داستانهاي آموزنده شامل:

21- جاده 22- خراش عشق مادر 23- تصوير آرامش 24- تخت شماره سه 25- بهشت و  جهنم 26- شرط عشق 27- شتاب 28- ايمان 29- رمز موفقيت 30- خوشبخت ترين فرد

 

سري چهارم داستانهاي آموزنده شامل:

31- انتخاب وزير 32- پير مرد و صندوق صدقات 33- پيرمرد و روانشناسي نوجوانان 34- فقير و ثروتمند 35- کورش کبير و پانتآ 36- ساحل و صدف  37- جعبه کفش 38- بهشت و جهنم دو 39- شير برنج 40- کودک قهرمان

 

سري پنجم داستانهاي آموزنده شامل:

41- مداد 42- دو نيمه زندگي 43- شايد فردا دير باشد!  44- ملاقات ما انسان ها با خدا 45- تاثير حرف در عمل 46- در برخورد با مشکلات مي توانيد يک جور ديگر فکر کنيد. 47- کوهنورد 48- هر كار پليدي كه انجام مي دهيم با ما مي ماند و نيكي هايي كه انجام مي دهيم به ما باز ميگردند. 49- مسابقه 50- ديوار

 

سري ششم داستانهاي آموزنده شامل:

51- خواب 52- يک فرشته 53- از هر دست بدهي، از همان دست پس مي گيري 54- نجات 55- آفرينش 56-  قويترين ابزار شيطان 57- کنترل عصبانيت 58- مترسک 59- بازمانده 60- پيغام خدا

 

سري هفتم داستانهاي آموزنده شامل:

61- ارزشش را داشت؟ 62- چگونه همسطح کردن دنيا  63- تصميم هاي خداوند 64- مراقب درونت باش 65- آخرين نصايح 66- تخته سنگ  67- خوشبخت ترين ها... 68- سم 69- درويش تهيدست 70- تصادف

 

سري هشتم داستانهاي آموزنده شامل:

71- شکر 72-  از اين ستون به آن ستون فرج است  73- يک ساعت کار 74- دست گلي براي مادر 75- زيباترين  قلب 76- پيرمرد بيمار 77- شيوانا 78- خواب عجيب 79- زاغ سياه كسي را چوب زدن 80- کار اشتباه

 

سري نهم داستانهاي آموزنده شامل:

81- نقاط ضعف و قوت 82- گذشت 83- ارزش عشق 84- عقاب 85- عشق يا شادي 86- شيطان و ناداني فرعون 87- وفاداري 88- فقر


رمـز : www.ModirKade.ir
مــنـبــع : مديرکده
  • دسته بندی :
  • تاریخ ارسال : یکشنبه 25 تير 1391
  • بازدید : 792 مشاهده
  • نظرات : تا