مدیر کده

دانلود نمونه سوال و جزوه

ver 1
آدرس همیشگی سایت : www.modirkade.ir
پاورپوینتی از فصل 5 و 6 فلسفه تعلیم و تربیت شریعتمداری

 

پاورپوینتی از فصل 5 و 6 فلسفه تعلیم و تربیت شریعتمداری

 

فصل 5 : فلسفه تعلیم و تربیت

فصل 6 : مسائل اساسی فلسفه تعلیم و تربیت

کتاب اصول و فلسفه تعلیم و تربیت : تالیف دکتر شریعتمداری 

که در سایت برای دانلود رایگان ارسال شده است...

 

دانلود در ادامه مطلب

 

جامع ترین جزوه درس تکنولوژی آموزشی

 

جامع ترین جزوه درس تکنولوژی آموزشی

 

جزوه ای از درس تکنولوژی آموزشی آقای

دکتر علی زارع زردینی برای استفاده

دانشجومعلمان و معلمان در سایت قرار داده شده است..

 

دانلود در ادامه مطلب

 

پاورپوینتی از فصل 7 روانشناسی رشد لورا برک

 

پاورپوینتی از فصل 7 روانشناسی رشد لورا برک

 

 

پاورپوینت بخش چهارم : اوایل کودکی از 2 تا 6 سالگی

 

فصل هفتم : رشد جسمانی و شناختی در اوایل کودکی    

کتاب روانشناسی رشد (از لقاح تا کودکی ) : تالیف لورا برک

که توسط دانشجومعلمان عزیز : نیما جمشیدی - اسماعیل حاجی - حسین معلم برای

 

 سایت برای دانلود رایگان ارسال شده است...

 

دانلود در ادامه مطلب

 

پاورپوینتی از فصل 1 روانشناسی رشد لورا برک

 

پاورپوینتی از فصل 1 روانشناسی رشد لورا برک

 

 

پاورپوینت بخش اول : نظریه و پژوهش در رشد انسان

 

فصل اول : تاریخچه – نظریه – و راهبردهای پژوهشی

   

کتاب روانشناسی رشد (از لقاح تا کودکی ) : تالیف لورا برک

  

در سایت برای دانلود رایگان قرار داده شد...

 

دانلود در ادامه مطلب

پاورپوینتی از فصل 5 روانشناسی رشد 1

 

پاورپوینتی از فصل 5 روانشناسی رشد 1

 

کتاب روانشناسی رشد  1

فصل 5 : رشد در دوره ی قبل از تولد  

را که توسط دانشجومعلمان عزیز

 سید امیر جلال زاده
ابراهیم قربانی پوده
 

به سایت ارسال گردیده است ، در سایت برای دانلود رایگان قرار داده شد....

 

دانلود در ادامه مطلب

 

 

 

پاورپوینتی از فصل 2 روانشناسی رشد لورا برک

 

پاورپوینتی از فصل 2 روانشناسی رشد لورا برک

 

 

پاورپوینت  بخش دوم : مبانی رشد


فصل دوم : مبانی زیستی و محیطی

   

کتاب روانشناسی رشد (از لقاح تا کودکی ) : تالیف لورا برک

 

را که توسط دانشجومعلمان عزیز

 

ž      هادی محسنی ملردی - محمد عشریه - ارمیا داداش نتاج

 

به سایت ارسال گردیده است ، در سایت برای دانلود رایگان قرار داده شد....

 

 

به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

 

پاورپوینتی از فصل 3 روانشناسی رشد لورا برک

 

پاورپوینتی از فصل 3 روانشناسی رشد لورا برک

 

 

پاورپوینت فصل سوم :


مبانی رشد -- رشد پیش از تولد،تولد, و نوزاد و بچه های زودرس

   

کتاب روانشناسی رشد (از لقاح تا کودکی ) : تالیف لورا برک

 

را که توسط دانشجومعلمان عزیز


سید حسن میکائیلی - مهدی کافتری - صابر محمدجانی

 

به سایت ارسال گردیده است ، در سایت برای دانلود رایگان قرار داده شد....

 

 

به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

 

پاورپوینتی از فصل 1روانشناسی رشد 1

 

پاورپوینتی از فصل 1 روانشناسی رشد 1

 

پاورپوینت فصل 1 =  تدریس فصل 1 تا 32

کتاب روانشناسی رشد 1

 

را که توسط دانشجومعلمان عزیز

 

محمد جواد دیانت راد - محمد مهدی ادبی فیروزجایی

 

به سایت ارسال گردیده است ، در سایت برای دانلود رایگان قرار داده شد....

 

پاورپوینتی از فصل 5 روش و فنون تدریس شعبانی

 

پاورپوینتی از فصل 5 روش و فنون تدریس شعبانی

 

پاورپوینت فصل 5

فصل 5 " هدف های آموزشی و منابع تعیین آنها "

فصل 6 = "طراحی آموزشی "

 

کتاب روش ها و فنون تدریس از دکتر حسن شعبانی

 

را که توسط دانشجومعلمان عزیز

 

حامد ابراهیمی-میرحسن صفری-عارف گل محمد زاده

 

به سایت ارسال گردیده است ، در سایت برای دانلود رایگان قرار داده شد....

 

پاورپوینتی از فصل 3 روش و فنون تدریس شعبانی

 

پاورپوینتی از فصل 3 روش و فنون تدریس شعبانی

 

 
پاورپوینت فصل 3

" ارتباط و نقش آن در فرایند آموزش "

 

کتاب روش ها و فنون تدریس از دکتر حسن شعبانی

 

را که توسط دانشجومعلمان عزیز

 

آرش جعفری زرندینی_بهنام داداشی_محسن سیاوشی

 

به سایت ارسال گردیده است ، در سایت برای دانلود رایگان قرار داده شد....

 

 

دانلود پاور در ادامه مطلب